Privacy- & cookie statement

PRIVACY STATEMENTDit is het privacy statement van Reijn Jachtmakelaardij (hierna ook: “we”, “wij” en “ons”). Gevestigd te Schokkerhaven 3, 8302 PX Nagele. Wanneer u de website van Reijn Jachtmakelaardij op reijnjachtmakelaardij.nl (hierna: “de Website”) bezoekt, verwerken we diverse gegevens van u. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder leest u welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van uw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen uw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we u in dit privacy statement ook welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we uw gegevens?


We verwerken uw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we uw gegevens om uw gebruik en gebruikservaring van de website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de door u afgenomen producten en/of diensten aan u kunnen leveren.

Om specifiek te zijn, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

Om de website goed te laten functioneren;
Om de website te verbeteren;
Om een beter op u toegespitste website aan te bieden;
Om u (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;
Om u onze nieuwsbrief te sturen;

Welke gegevens verwerken we over u?

Goede werking van de website

Om de website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals uw IP-adres, het type, de versie en de taal van uw browser en/of de resolutie van uw beeldscherm.

Website optimalisatie

Om de website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens uw bezoek aan de website verzameld wordt, zoals: uw IP-adres, de pagina’s die u op de website bezoekt en hoe lang u op deze pagina’s blijft, hoe u op de website bent gekomen, welk computersysteem u gebruikt en het type en de versie van uw browser.

Aanbiedingen via een nieuwsbrief

Als u hiervoor kiest, ontvangt u regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief met interessante acties en aanbiedingen. Afmelden voor de nieuwsbrief? Dit kan altijd via een link in de nieuwsbrief.

Uw gegevens zullen we nooit aan derden verstrekken ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de website?

De website bevat mogelijk hyperlinks waarmee u, als u erop klikt, de website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met uw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via deze website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekken wij uw gegevens aan andere partijen?

Reijn Jachtmakelaardij kan uw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover u uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).

Ten slotte kan Reijn Jachtmakelaardij uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Rechten van onze bezoekers en klanten

Als bezoeker of klant van de website hebt u het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek u te vertellen of wij gegevens over u verwerken. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Na het verzoek zullen wij het volgende schriftelijk aan u mededelen:

- welke gegevens wij verwerken;
- voor welke doeleinden wij deze verwerken;
- waar deze gegevens vandaan komen;
- aan wie wij de gegevens verstrekken; voor welke doeleinden dit gebeurt.

U hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als:
de gegevens feitelijk onjuist zijn;
voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn; of in strijd met de wet worden verwerkt.

Reijn Jachtmakelaardij zal binnen vier weken na uw verzoek schriftelijk aan u mededelen of zij aan uw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien Reijn Jachtmakelaardij niet aan uw verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Beveiliging

Reijn Jachtmakelaardij zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgifte naar landen buiten EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Reijn Jachtmakelaardij gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Reijn Jachtmakelaardij gebruik maken van de EU standard contractual clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Reijn Jachtmakelaardij aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Tot slot

Hebt u na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van de website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.


COOKIE STATEMENT

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Reijn Jachtmakelaardij (hierna ook: “we”, “wij” en “ons”) gebruik maakt via de website reijnjachtmakelaardij.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt. Reijn Jachtmakelaardij is gevestigd te Schokkerhaven 3, 8302 PX Nagele.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij uw bezoek aan een website worden meegestuurd aan uw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Reijn Jachtmakelaardij?

Functionele cookies

Reijn Jachtmakelaardij maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Reijn Jachtmakelaardij gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Reijn Jachtmakelaardij verstrekt. Reijn Jachtmakelaardij krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

Social plug ins

Via de website kan mogelijk toegang geboden worden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Youtube en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kunt u informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Tracking cookies

Reijn Jachtmakelaardij maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.

Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Reijn Jachtmakelaardij om u op die andere website advertenties te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Reijn Jachtmakelaardij alleen gebruikt om u ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

Verwijderen cookies

De toestemming die u hebt gegeven aan Reijn Jachtmakelaardij voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen.
Houdt er rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruikt maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Reijn Jachtmakelaardij van toepassing. Het Privacy Statement vindt u hierboven op deze pagina.

Vragen

Hebt u vragen over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar ons via het contactformulier.